Ljeti 1968. u Veloj Luci je od 09. 08. do 31. 08. organizirana manifestacija pod nazivom "Prvi međunarodni susret umjetnika - Vela Luka - 1968." Poticatelj susreta bio je slikar Petar Omčikus, organizaciju je vodilo tadašnje Narodno sveučilište, a pokrovitelj je bila Mjesna zajednica. Tema susreta bila je skupni rad na mozaiku, s ciljem izrade većeg broja radova, koji bi nakon realizacije ostali trajno ukrašavati velolučke javne površine.

Godine 1970. organiziran je "Drugi međunarodni susret umjetnika - Vela Luka - 1970.", s ciljem okupljanja likovnih umjetnika i arhitekta oko zajedničke izrade projekta turističkog naselja u uvali Plitvine, u čijoj bi se realizaciji postigla sinteza likovnih umjetnosti i arhitekture.

"Treći međunarodni susret umjetnika - Vela Luka - 1972." Bio je posvećen eksperimentalnom istraživanju suradnje profesionalnih i amaterskih likovnih, glazbenih i dramskih umjetnika s mass medijima.

Na svim događanjima aktivno je sudjelovalo stotinjak eminentnih umjetnika iz zemlje i inozemstva. Sva tri susreta privukla su pozornost Velolučana, a velik broj umjetnika-amatera je i sam aktivno sudjelovao u susretima. Domaći i strani tisak te drugi mediji s pozitivnim kritikama popratili su sva zbivanja. Kao jedan od rezultata susreta u Veloj Luci je do danas ostalo sedamdesetak umjetničkih mozaika.

Godine 1978. planiran je nastavak susreta, ali pred to ljeto Velu Luku je poharao razorni plimni val pa je manifestacija, u formi u kojoj je zamišljena, odgođena. Umjesto djelatnosti u mjestu, u organizaciji kipara Ante Marinovića, pokrenuta je akcija za formiranjem Poklon zbirke crteža, grafike i male plastike, s ciljem da umjetnici pomognu Veloj Luci, u kojoj su se sanirale posljedice elementarne nepogode. Akciji se pridružio Petar Omčikus koji je u Parizu prikupio veći broj radova, što je zbirci dalo naglašen međunarodni karakter.

Umjetnička djela su izložena ljeti 1981. g. u Veloj Luci u galeriji Centra za kulturu pod nazivom "Međunarodna poklon zbirka crteža, grafike i male plastike". Zbog velikog broja pristiglih radova moguće je bilo izložiti samo jedan dio, a ostatak je čuvan u depou Centra za kulturu, a to je bio razlog povremenog mijenjanja dijela postava.

Na izložbi su sa po više radova bili zastupljeni sljedeći autori: (abecedom) Endre Balint, Claude Bellgarde, Kosa Bokšan, Vaclav Boštik, Tadeusz Brozowski, Jaques Busse, Ciubotaru Florin, Corneille, Stojan Čelić, A. E. Gillete, Tadeus Kantor, Joko Knežević, Stanislav Kolibal, Jan Kotik, Frano Kršinić, Ferdinand Kulmer, Julio Le Parc, Jean Messagier, Edo Murtić, Branko Omčikus, Petar Omčikus, Achille Perilli, Šime Perić, Ivan Picelj, Andreas Rac, Paul Rebeyrolle, Brigitte Simlinger, Otokar Slavnik, Yasse Tabuchi, Kemal Širbegović, Aleksandar Tomašević, Marija Ujević, Jesus Raphael Soto, Gorki Žuvela, a izložba se tijekom vremena stalno nadopunjavala novim radovima. Danas se u fundusu Centra za kulturu nalazi veliki broj (preko 200) radova značajnih umjetnika. Predviđeno je da će se fundus i u buduće popunjavati novim radovima. Među mnogim vrijednim djelima posebno treba izdvojiti dvije skulpture autora Henry Moorea, a smatra se da su to jedina djela tog autora u Hrvatskoj.

Tijekom Domovinskog rata izložba je, prema odluci Ministarstva kulture, bila pohranjena na zaštićeno mjesto, da bi se prekidom ratne opasnosti počelo razmišljati o njenom ponovnom postavljanju. Zbirka čini zaokruženu cjelinu radova suvremenih autora i u svakom slučaju zavrijeđuje da bude trajno izložena te tako dostupna stanovnicima Vele Luke, njihovim gostima, ali i stručnoj javnosti. Napominjemo da je ustanova Centar za kulturu osposobljena za stalno čuvanje i povremeno mijenjanje izloženih predmeta.

Počevši od proljeća 2002. g. pokrenuta je akcija za ponovno postavljanje spomenute zbirke. Izložbeni prostor, površine oko 140 m2 dijelom je uređen, uokvireno je četrdesetak radova i izložba tj. njen dio, privremeno je postavljena sa ciljem da se u narednom razdoblju dovrše svi radovi neophodni da sadašnja privremena izložba postane stalan postav.

 

 

 

 


velaluka.info - infogr@f tel. 020 814 144